http://www.anima2006.ecom.com.pl/
Anima2006

Edycja video,montaż filmów.


Wykonujemy usługi w zakresie edycji , montażu materiałów filmowych zapisanych na różnych nośnikach video: kasety: miniDV, DVCAM, BETACAM. Materiał zapisany na kasetach analogowych poddawany jest digitalizacji (zamiany na postać cyfrową) a materiał zapisany na kasetach cyfrowych bezpośrednio "wciągany" do komputerowych stacji roboczych. Obróbka materiału odbywa się przy użyciu programu ADOBE PREMIERE. Materiał wynikowy może być zapisany na płytach CD lub DVD lub na kasetach: miniDV, DVCAM, BETACAM.